85 محصول

استاد سید محمد عرشیانفر

پروانگی 2

محصول دانلودی پوست اندازی برای انسانی تازه شدن، پوست کهنه را باید انداخت ! به نجوای درون خودتان گوش فرا دهید…

استاد سید محمد عرشیانفر

پروانگی ۱

محصول دانلودی پوست اندازی برای انسانی تازه شدن، پوست کهنه را باید انداخت ! به نجوای درون خودتان گوش فرا دهید…

استاد سید محمد عرشیانفر

زندگی زیبا از دیدگاه مولانا

اونهایی که میخواهند زندگی خوب داشته باشند، اندیشه ی متعالی داشته باشند، به قول امروزی ها مثبت اندیش باشند، یکی از تکیه گاه هاشون میتونه زبان و ادبیات فارسی باشه و مولانا باشه.

استاد سید محمد عرشیانفر

سفر درون

در این محصول چهار مراقبه درنظر گرفته شده است که پیمودن این راه را برای شما بسیار آسان خواهد کرد. لینک خرید محصول سفر درون 

استاد سید محمد عرشیانفر

دوره ۳۰ روز ۳۰ عهد

این لوح شامل 30 آموزه متفاوت توسط استاد سیدمحمد عرشیانفر زندگی شما را دگرگون خواهد کرد

استاد سید محمد عرشیانفر

۱۴ درس معنوی

محتوای این محصول بصورت دوره از اول تا چهاردهم فروردین ماه سال98‌ برگزار شد هر بامداد درسی از استاد سیدمحمد عرشیانفر در لایو اینستاگرام قرار داده می‌شد.

سید محمد عرشیانفر