همایش لایف پلاس

همایش لایف پلاس
  • ثانیه
  • دقیقه
  • ساعت
  • روز

همایش لایف پلاس

در صورتی که دانشجوی دوره «لایف پلاس» هستید، ثبت‌نام و حضور در همایش برای شما رایگان است (اما برای حضور همراهان، بایست بهای تعیین شده پرداخت شود).
لطفا کد ملی خود را در مرحله بعدی ثبت‌نام وارد کنید.

سخنرانان

استاد سید محمد عرشیانفر

ثبت نام در همایش لایف پلاس


تعداد نفرات همراه
سایر موارد

جمع صورت حساب:90,000تومان
ظرفیت تکمیل شد ورودی برای هر میهمان 90,000 تومان می‌باشد.

اطلاعات همایش

  • تاریخ : 1398/11/25
  • ساعت : ۱۵ الی ۱۷
  • پشتیبانی :‌ 02172857

اشتراک گذاری

سید محمد عرشیانفر