همایش پولسازی یک (۱)

همایش پولسازی یک (۱)

در صورتی که دانشجوی دوره «پولسازی ۱» هستید، ثبت‌نام و حضور در همایش برای شما رایگان است (اما برای حضور همراهان، بایست بهای تعیین شده پرداخت شود).
لطفا کد ملی خود را در مرحله بعدی ثبت‌نام وارد کنید.
لطفا حداقل ۳۰ دقیقه قبل از شروع همایش در محل اعلام شده حضور داشته باشید.

همایش لایف پلاس

همایش لایف پلاس

در صورتی که دانشجوی دوره «لایف پلاس» هستید، ثبت‌نام و حضور در همایش برای شما رایگان است (اما برای حضور همراهان، بایست بهای تعیین شده پرداخت شود).
لطفا کد ملی خود را در مرحله بعدی ثبت‌نام وارد کنید.

کارگاه پولسازی ۲

کارگاه پولسازی ۲

دوره آموزشی پولسازی2 در دوره پولسازی2 چه چیزی در انتظار شماست؟ • شناخت شعور و باطن پول!

سید محمد عرشیانفر